ONTWERPEN VAN FIETSOVERSTEKEN

Elke fietsoversteek kan ontworpen worden volgens enkele principes. Per situatie zijn er enkele vaste maten en elementen.

AFSTAND TUSSEN RIJBAAN EN FIETSOVERSTEEK

Als de fietsoversteek parallel aan de hoofdrijbaan ligt en in de voorrang dan is de afstand tussen de rijbaan en het fietspad binnen de bebouwde kom 5 à 6 meter. In deze ruimte kan een auto staan om goed links en rechts te kijken om te zien af er fietsers zijn die voorrang moeten krijgen. De achterkant van de auto staat bij deze maat niet meer op de rijbaan.

Buiten de bebouwde kom is de afstand tussen de kant rijbaan en de kant van het fietspad minimaal 10 meter als het fietspad geen voorrang krijgt. Deze maat is bepalend voor de regel "rechtdoor op dezelfde weg gaat door".

MARKERING

Als de fietsers voorrang hebben dan wordt de fietsoversteek voorzien van blokmarkering 0,50x0,50 meter op het fietspad met haaientanden en een bord B06 uit de RVV1990. Het bord kan als de ruimte beperkt is achterwege gelaten worden. 

Als de fietsers géén voorrang hebben dan wordt er in principe geen markering toegepast op de oversteek. De fietsers hebben haaientanden op hun pad en bord B06 uit de RVV1990 in de berm. Eventueel kan, als er behoefte is aan geleiding van de fietsers, de oversteek voorzien worden van kanalisatiestrepen 0,10x0,50.

MATERIAAL EN KLEUR

Asfalt is verreweg de favoriete verharding voor fietsers. Als fietsers voorrang hebben heeft het de sterke voorkeur de oversteek uit te voeren in rood. Als fietsers geen voorrang hebben is het belangrijk dat de verharding van het fietspad afwijkt van de verharding van de rijbaan. Het fietspad heeft dan een duidelijke onderbreking wat de voorrangssituatie versterkt.

 

Klik hier voor de keuzehulp in of uit de voorrang.
Klik hier voor de keuzehulp in of uit de voorrang.